Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền pháp luật cho gần 200 CNLĐ