CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình: Gặp mặt cán bộ nữ công CĐCS