CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền thành lập CĐCS ở DN

Đồng chí Hoàng Minh Tuân – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình - trao quyết định thành lập CĐ Cty TNHH MTV xi măng Trung Sơn.
Đồng chí Hoàng Minh Tuân – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình - trao quyết định thành lập CĐ Cty TNHH MTV xi măng Trung Sơn.
Đồng chí Hoàng Minh Tuân – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hòa Bình - trao quyết định thành lập CĐ Cty TNHH MTV xi măng Trung Sơn.
Lên top