CĐ các KCN tỉnh Hải Dương: Thi “Mâm cơm gia đình ngày chủ nhật”