Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ các KCN tỉnh Hà Nam: Trao yêu thương tới đồng bào lũ lụt miền Trung