Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ các KCN tỉnh Hà Nam: Phổ biến pháp luật cho 500 công nhân lao động