CĐ các KCN tỉnh Hà Nam biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu

45 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương và nhận giấy khen của LĐLĐ tỉnh.
45 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương và nhận giấy khen của LĐLĐ tỉnh.
45 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương và nhận giấy khen của LĐLĐ tỉnh.
Lên top