CĐ các KCN tỉnh BRVT: Tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi cho NLĐ

Ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh BR-VT cho biết bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của đơn vị
Ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh BR-VT cho biết bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của đơn vị
Ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh BR-VT cho biết bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của đơn vị
Lên top