CĐ các KCN Hải Dương: Nhiều phần quà tặng đến CNLĐ khu cách ly

Công đoàn KCN Hải Dương và các doanh nghiệp tặng quà Ủy ban MTTQ TP.Chí Linh. Ảnh DT
Công đoàn KCN Hải Dương và các doanh nghiệp tặng quà Ủy ban MTTQ TP.Chí Linh. Ảnh DT
Công đoàn KCN Hải Dương và các doanh nghiệp tặng quà Ủy ban MTTQ TP.Chí Linh. Ảnh DT
Lên top