CĐ các KCN-CX Hà Nội hướng về cơ sở, chăm lo tốt đoàn viên và người lao động

Chủ tich CĐ các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu tại kỉ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐVN và sơ kế hoạt động CĐ các KCN-CX Hà Nội.
Chủ tich CĐ các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu tại kỉ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐVN và sơ kế hoạt động CĐ các KCN-CX Hà Nội.
Chủ tich CĐ các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản phát biểu tại kỉ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐVN và sơ kế hoạt động CĐ các KCN-CX Hà Nội.
Lên top