CĐ các KCN - CX Hà Nội cần tổ chức tốt các hội thi để nâng cao tay nghề cho CNLĐ