CĐ các KCN - CX Hà Nội: 398 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng

Các ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN và Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN trao Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Trường
Các ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN và Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN trao Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Trường
Các ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN và Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN trao Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Xuân Trường
Lên top