CĐ các KCN & chế xuất Hà Nội: Đạt 100,4% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới

Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: T.E.A
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: T.E.A
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: T.E.A
Lên top