CĐ Bệnh viện TƯ Huế tuyên dương hơn 1.000 cháu có thành tích học tập tốt

Tuyên dương, tặng thưởng cho những cháu có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: BVCC.
Tuyên dương, tặng thưởng cho những cháu có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: BVCC.
Tuyên dương, tặng thưởng cho những cháu có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: BVCC.
Lên top