CĐ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà (Thái Bình): Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, nhân viên y tế

Lãnh đạo và CĐ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà triển khai nhiệm vụ chuyên môn tới CNVCLĐ. Ảnh: BÁ MẠNH
Lãnh đạo và CĐ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà triển khai nhiệm vụ chuyên môn tới CNVCLĐ. Ảnh: BÁ MẠNH
Lãnh đạo và CĐ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà triển khai nhiệm vụ chuyên môn tới CNVCLĐ. Ảnh: BÁ MẠNH
Lên top