CBNV ngành BHXH TP.Hà Nội ủng hộ hơn 528 triệu đồng phòng dịch COVID-19

Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội (đứng giữa) trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BHCC
Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội (đứng giữa) trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BHCC
Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội (đứng giữa) trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BHCC
Lên top