CB CNVCLĐ ngành ngân hàng chia khó cùng đồng bào Yên Bái

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN - Nguyễn Văn Tân trao trao quà cho người dân vùng bị mưa lũ. Ảnh: CĐNH
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN - Nguyễn Văn Tân trao trao quà cho người dân vùng bị mưa lũ. Ảnh: CĐNH
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN - Nguyễn Văn Tân trao trao quà cho người dân vùng bị mưa lũ. Ảnh: CĐNH
Lên top