Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Điểm sáng thực hiện BHXH:

“Cây sáng kiến” viết phần mềm

Tháng 10.2019, anh Huỳnh Viết Sơn là một trong 50 gương điển hình trong cả nước được Trung ương Đoàn tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Trần Đức
Tháng 10.2019, anh Huỳnh Viết Sơn là một trong 50 gương điển hình trong cả nước được Trung ương Đoàn tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Trần Đức
Tháng 10.2019, anh Huỳnh Viết Sơn là một trong 50 gương điển hình trong cả nước được Trung ương Đoàn tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Trần Đức
Lên top