“Cây sáng kiến” đi lên từ thực tiễn

Anh Ngô Minh Tâm với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động cho anh em công nhân. Ảnh: PV
Anh Ngô Minh Tâm với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động cho anh em công nhân. Ảnh: PV
Anh Ngô Minh Tâm với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động cho anh em công nhân. Ảnh: PV
Lên top