Cây sáng kiến của ngành truyền tải điện

Anh Huỳnh Hữu Phúc (người đứng) hướng dẫn công tác kỹ thuật cho các điều hành viên trạm 220kV Tao Đàn thuộc Truyền tải điện TPHCM. Ảnh: HẢI YẾN
Anh Huỳnh Hữu Phúc (người đứng) hướng dẫn công tác kỹ thuật cho các điều hành viên trạm 220kV Tao Đàn thuộc Truyền tải điện TPHCM. Ảnh: HẢI YẾN
Anh Huỳnh Hữu Phúc (người đứng) hướng dẫn công tác kỹ thuật cho các điều hành viên trạm 220kV Tao Đàn thuộc Truyền tải điện TPHCM. Ảnh: HẢI YẾN
Lên top