HÀ TĨNH:

Cây caosu kém hiệu quả, gần 500 công nhân phải rời bỏ công ty tìm việc

Lên top