“Cây ATM mỳ tôm” đồng hành cùng đoàn viên vượt khó

Người lao động Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng phấn khởi với “cây ATM mỳ tôm” của doanh nghiệp dành cho họ trong lúc khó khăn. Ảnh: Trà Giang
Người lao động Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng phấn khởi với “cây ATM mỳ tôm” của doanh nghiệp dành cho họ trong lúc khó khăn. Ảnh: Trà Giang
Người lao động Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng phấn khởi với “cây ATM mỳ tôm” của doanh nghiệp dành cho họ trong lúc khó khăn. Ảnh: Trà Giang
Lên top