Cầu nối xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Chị Trần Thị Hải Lê (bên phải) trao đổi với đoàn viên CĐ của Công ty. Ảnh: PV
Chị Trần Thị Hải Lê (bên phải) trao đổi với đoàn viên CĐ của Công ty. Ảnh: PV
Chị Trần Thị Hải Lê (bên phải) trao đổi với đoàn viên CĐ của Công ty. Ảnh: PV
Lên top