Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô:

Cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động trẻ

Đông đảo thanh niên tham gia ngày hội. Ảnh: TRẦN DỊU
Đông đảo thanh niên tham gia ngày hội. Ảnh: TRẦN DỊU
Đông đảo thanh niên tham gia ngày hội. Ảnh: TRẦN DỊU
Lên top