Câu hỏi của “người thầy” khiếm thị khiến MC Thảo Vân “bó tay”, phải nhờ đến lãnh đạo Bộ GDĐT

"Thầy" Nguyễn Văn Tý - Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi với MC Thảo Vân. Ảnh: Xuân Trường
"Thầy" Nguyễn Văn Tý - Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi với MC Thảo Vân. Ảnh: Xuân Trường
"Thầy" Nguyễn Văn Tý - Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi với MC Thảo Vân. Ảnh: Xuân Trường
Lên top