Cắt tóc miễn phí - mang niềm vui đến cho người lao động

Buổi cắt tóc miễn phí cho công nhân lao động tại Công ty CP thức ăn Chăn nuôi Pilmico. Ảnh: L.H
Buổi cắt tóc miễn phí cho công nhân lao động tại Công ty CP thức ăn Chăn nuôi Pilmico. Ảnh: L.H
Buổi cắt tóc miễn phí cho công nhân lao động tại Công ty CP thức ăn Chăn nuôi Pilmico. Ảnh: L.H
Lên top