NGÀY 20.10 CỦA NỮ CÔNG NHÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

“Cất” niềm vui lại phía sau

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các chị khi chờ xe cẩu đến. Ảnh: TRẦN DỊU
Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các chị khi chờ xe cẩu đến. Ảnh: TRẦN DỊU
Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các chị khi chờ xe cẩu đến. Ảnh: TRẦN DỊU
Lên top