Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu báo công dâng Bác

Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- báo công dâng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- báo công dâng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- báo công dâng Bác. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top