Cặp phao Tấm lòng vàng đến với học sinh huyện cù lao

Trao cặp phao cho học sinh huyện Tân Phú Đông. Ảnh: L.H
Trao cặp phao cho học sinh huyện Tân Phú Đông. Ảnh: L.H
Trao cặp phao cho học sinh huyện Tân Phú Đông. Ảnh: L.H
Lên top