Cặp phao Quỹ Tấm lòng vàng đến với học sinh nghèo ở Quảng Nam

Trao 500 cặp phao cho học sinh nghèo ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trao 500 cặp phao cho học sinh nghèo ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trao 500 cặp phao cho học sinh nghèo ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top