Cao Bằng: LĐLĐ huyện Thạch An vận động hơn 200 ĐV hiến máu tình nguyện

Đoàn viên công đoàn huyện Thạch An (Cao Bằng) tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên công đoàn huyện Thạch An (Cao Bằng) tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên công đoàn huyện Thạch An (Cao Bằng) tham gia hiến máu tình nguyện.
Lên top