Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Cao Bằng: 400 CNVCLĐ tham gia giải bóng chuyền hơi huyện Trùng Khánh

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) trao giải nhì cho đội bóng CĐ xã Lăng Yên.
Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) trao giải nhì cho đội bóng CĐ xã Lăng Yên.
Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) trao giải nhì cho đội bóng CĐ xã Lăng Yên.
Lên top