Cao Bằng: 10 đoàn viên được hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn

Ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (bên phải) trào Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho CĐCS. Ảnh: Thuỳ Dương
Ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (bên phải) trào Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho CĐCS. Ảnh: Thuỳ Dương
Ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (bên phải) trào Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho CĐCS. Ảnh: Thuỳ Dương
Lên top