Cảnh giác nguy cơ trộm cắp tại khu trọ công nhân thời điểm cuối năm

Cảnh giác nguy cơ trộm cắp tại khu trọ công nhân thời điểm cuối năm bằng cách thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ khoá cửa cẩn thận. Ảnh: Phương Quỳnh
Cảnh giác nguy cơ trộm cắp tại khu trọ công nhân thời điểm cuối năm bằng cách thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ khoá cửa cẩn thận. Ảnh: Phương Quỳnh
Cảnh giác nguy cơ trộm cắp tại khu trọ công nhân thời điểm cuối năm bằng cách thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ khoá cửa cẩn thận. Ảnh: Phương Quỳnh
Lên top