Cảnh báo về tình trạng mất an toàn lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân vụ rơi thang máy. Ảnh: Đức An
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân vụ rơi thang máy. Ảnh: Đức An
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân vụ rơi thang máy. Ảnh: Đức An
Lên top