Cảng Quy Nhơn sau một năm trở lại sở hữu Nhà nước: Thu nhập của người lao động tăng trên 10%

Cảng Quy Nhơn. Ảnh: VICM
Cảng Quy Nhơn. Ảnh: VICM
Cảng Quy Nhơn. Ảnh: VICM
Lên top