Cảng biển thiếu hụt trầm trọng lao động bốc xếp

Bốc xếp hàng hoá tại Tân Cảng - Sài Gòn. Ảnh: GT
Bốc xếp hàng hoá tại Tân Cảng - Sài Gòn. Ảnh: GT
Bốc xếp hàng hoá tại Tân Cảng - Sài Gòn. Ảnh: GT
Lên top