Cần xử nghiêm hành vi phân biệt đối xử, hạn chế vai trò Công đoàn

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo.
Lên top