Cần xác định an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

Công nhân bị tai nạn lao động nhận hỗ trợ từ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Công nhân bị tai nạn lao động nhận hỗ trợ từ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Công nhân bị tai nạn lao động nhận hỗ trợ từ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Lên top