Cản trở của sinh viên khi bước vào thị trường lao động

Người lao động tìm kiếm việc làm. Ảnh minh hoạ: A.N
Người lao động tìm kiếm việc làm. Ảnh minh hoạ: A.N
Người lao động tìm kiếm việc làm. Ảnh minh hoạ: A.N
Lên top