Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường:

Cần triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể

Lên top