Cần tổ chức tốt phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Buổi làm việc của đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dẫn đầu tại Cty Formosa Hà Tĩnh
Buổi làm việc của đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dẫn đầu tại Cty Formosa Hà Tĩnh
Buổi làm việc của đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dẫn đầu tại Cty Formosa Hà Tĩnh
Lên top