Công đoàn Trường Đại học Thủy Lợi:

Cần thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Nhà trường với Công đoàn

Đoàn khảo sát và các cán bộ Trường Đại học Thủy Lợi tại buổi kiểm tra. Ảnh: LĐLĐ HN
Đoàn khảo sát và các cán bộ Trường Đại học Thủy Lợi tại buổi kiểm tra. Ảnh: LĐLĐ HN
Đoàn khảo sát và các cán bộ Trường Đại học Thủy Lợi tại buổi kiểm tra. Ảnh: LĐLĐ HN
Lên top