CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGUYỄN ĐÌNH KHANG:

Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top