Cần Thơ: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho công nhân, người lao động

UBND quận Bình Thủy kêu gọi phát động phong trào vận động các chủ nhà trọ "Miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho sinh viên, công nhân, người lao động, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận. Ảnh: Bạch Cúc
UBND quận Bình Thủy kêu gọi phát động phong trào vận động các chủ nhà trọ "Miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho sinh viên, công nhân, người lao động, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận. Ảnh: Bạch Cúc
UBND quận Bình Thủy kêu gọi phát động phong trào vận động các chủ nhà trọ "Miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho sinh viên, công nhân, người lao động, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận. Ảnh: Bạch Cúc
Lên top