Cần Thơ: Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lễ bàn giao mái ám Công đoàn cho đoàn viên Trương Ngọc Cát (đứng thứ 2 từ bên phải sang). Ảnh: Văn Thừa
Lễ bàn giao mái ám Công đoàn cho đoàn viên Trương Ngọc Cát (đứng thứ 2 từ bên phải sang). Ảnh: Văn Thừa
Lễ bàn giao mái ám Công đoàn cho đoàn viên Trương Ngọc Cát (đứng thứ 2 từ bên phải sang). Ảnh: Văn Thừa
Lên top