Cần Thơ lên kế hoạch đào tạo lao động từ địa phương khác về thành phố

Người dân Cần Thơ về từ các địa phương khác đợi làm thủ tục tại chốt kiểm soát số 1, cửa ngõ TP.Cần Thơ. Ảnh: Minh Ánh
Người dân Cần Thơ về từ các địa phương khác đợi làm thủ tục tại chốt kiểm soát số 1, cửa ngõ TP.Cần Thơ. Ảnh: Minh Ánh
Người dân Cần Thơ về từ các địa phương khác đợi làm thủ tục tại chốt kiểm soát số 1, cửa ngõ TP.Cần Thơ. Ảnh: Minh Ánh
Lên top