Cần Thơ: Hơn 80% CĐCS triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19

Lên top