Cần Thơ: Đoàn viên Công đoàn tham gia hiến hơn 350 đơn vị máu

Bà Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ cho biết - các đoàn viên Công đoàn ngành Y tế đã hiến máu được hơn 350 đơn vị máu. Ảnh: Thành Nhân
Bà Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ cho biết - các đoàn viên Công đoàn ngành Y tế đã hiến máu được hơn 350 đơn vị máu. Ảnh: Thành Nhân
Bà Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ cho biết - các đoàn viên Công đoàn ngành Y tế đã hiến máu được hơn 350 đơn vị máu. Ảnh: Thành Nhân
Lên top