Cần thêm gói hỗ trợ mới cho doanh nghiệp và người lao động

Người lao động giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Dũng
Người lao động giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Dũng
Người lao động giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Dũng
Lên top